Śląskie Towarzystwo BiblijneOtwarcie publikacji umieszczonych na stronie w formacie PDF, umożliwi Państwu, bezpłatny program Acrobat Reader, który można pobrać, klikająć na odnośnik (Kliknij aby pobrać)

"POZA MURAMI BABILONU" - Władysław Karbowicz


Książka przeznaczona jest dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa, którzy znają oraz czytają Biblię. Omówiono w niej najważniejsze kwestie dotyczące Dzieła Zbawienia:

Prawdę, Sprawiedliwość Boga; poszczególne Przymierza - ze stworzeniem, z Abrahamem oraz Stare i Nowe Przymierze z Izraelem; naukę o sprawiedliwości i predestynacji, wreszcie biblijne proroctwa dotyczące końca Okresu Łaski, czasu wielkiego ucisku, Millennium i Sądu Ostatecznego. Biblijne rozważania uzupełniać


Pobierz książkę w formacie PDF ->> Poza Murami Babilonu


 

Poza Murami Babilonu wersja internetowa online:

Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.