Śląskie Towarzystwo Biblijne


Gazetka: Pójdź za mnąPójdź za mną! - to wezwanie Pana Jezusa Chrystusa do wkroczenia człowieka na nową drogę, ale i tytuł gazetki Śląskiego Towarzystwa Biblijnego. Jaki jest jej cel? Przed pierwszym przyjściem Pana został posłany Jan Chrzciciel, który wzywał do skruchy przed Bogiem oraz, między innymi, wołał: Prostujcie drogi Pańskie! Czy owo wołanie Jana straciło już aktualność? Otóż, nie. Na przestrzeni 2000 lat historii drogi Pańskie znowu tak “poplątano”, że nie sposób odróżnić przesłań Starego oraz Nowego Testamentu. W “Pójdź na mną” zamierzamy znów wołać o ich prostowanie. Zagubiono także różnicę pomiędzy Izraelem a światem. I na to będziemy wskazywać. Ostatnim celem Gazetki będzie podawanie informacji dotyczących Zboru Pańskiego..Kolejne numery gazetki:

1. Dzienniczek Ucznia Gazetka 1) Chrześcijaństwo Biblijne (Wersja PDF)
2. Dzienniczek Ucznia Gazetka 2) Izrael a świat (Wersja PDF)
3. Dzienniczek Ucznia Gazetka 3) Przyjdź Panie Jezu - Pieśń
4. Dzienniczek Ucznia Gazetka 4) (Numer w opracowaniu)Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.