Śląskie Towarzystwo Biblijne

Wzrastajcie w łasce oraz znajomości naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na czas wieczności. Amen.

Strona główna

Nowa Biblia Gdańska

Sięgając po Pismo Święte masz do wyboru przekłady: Ewangeliczne, protestanckie, katolickie, a nawet Świadków Jehowy. Który z nich wybrać? Różnice “na oko” wydają się niewielkie, ale gdy sięgniesz głębiej, zauważysz odmienny kanon, składnię, słowa, a nawet znaczenie całych zdań.

W większości są to przekłady “luźne”, czyli w ograniczony sposób liczące się z manuskryptami; często przesiąknięte doktrynami kościołów.

Najwierniejszym polskojęzycznym przekładem Pisma jest tzw. Biblia Gdańska, wydana przed 360 laty. Niestety, napisano ją staropolskim językiem i dlatego trudno się nią posługiwać. Staraniem więc, Śląskiego Towarzystwa Biblijnego powstała Nowa Biblia Gdańska.

Śląskie Towarzystwo Biblijne przedstawia nowe tłumaczenie Pisma Świętego (Biblii); przede wszystkim dziękując Panu Jezusowi, że pozwolił nam wykonać to zadanie.

Przekład ten nie jest jednak oderwany od tłumaczeń dokonanych w przeszłości. Jako punkt wyjścia przyjęliśmy tak zwaną Biblię Gdańską, wydaną przed 360 laty. Stąd nazwa niniejszego przekładu - Nowa Biblia Gdańska.

Stary Testament opracowaliśmy na bazie hebrajsko - polskiego przekładu Tanach - dokonanego przez Izaaka Cylkowa, greckiego tekstu Septuaginty oraz Biblii Gdańskiej; zaś Nowy Testament tłumaczyliśmy ze zbioru greckich manuskryptów, znanych jako "Textus Receptus".

Różnice, bądź odniesienia, oznaczono symbolami: TR Textus Receptus, C Cylkow, S Septuaginta, BG Biblia Gdańska.

Czerwonym drukiem napisano numerację wierszy, gwiazdki *, symbole odnośników oraz słowa dodane; niebieskim – odniesienia do innych Ksiąg.

W przypisach najczęściej podajemy rozszerzone znaczenie hebrajskich, lub greckich słów. Ponieważ nie zawsze jeden polski wyraz przekazuje istotne elementy semantycznej struktury słowa oryginału i niekiedy, aby go głębiej zrozumieć, trzeba się posiłkować kilkoma wyrazami.

Prawa autorskie nie zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie i propagowanie tekstu NBG jak najbardziej wskazane (bez żadnych dodatków w tekście, czy uzupełnień Pisma).

Zainteresowanych drukiem całości Pisma prosimy o kontakt ze ŚTB.


Śląskie Towarzystwo Biblijne z dumą ogłasza wydanie nowego przekładu Pisma Świętego na język polski, znanego jako "Nowa Biblia Gdańska". To znaczące wydarzenie, które miało miejsce dzięki staraniom naszego stowarzyszenia. Naszym priorytetem jest szerzenie Słowa Bożego, dlatego cała treść "Nowej Biblii Gdańskiej" jest udostępniana bezpłatnie, umożliwiając łatwy dostęp do nauk i mądrości zawartych w Piśmie Świętym. Szczególnie pragniemy podziękować niezależnemu wydawnictwu Szaron, które podjęło trud wydania tego przekładu w formie książkowej. Śląskie Towarzystwo Biblijne zdecydowało się nie pobierać żadnych zysków ze sprzedaży formy książkowej wydawanej przez Szaron. Cały proces druku został przekazany temu wydawnictwu jako dar bezpłatny, co pozwoliło na udostępnienie "Nowej Biblii Gdańskiej" w formie drukowanej, ułatwiając jej korzystanie i studiowanie dla wielu osób. Jesteśmy wdzięczni za ich wkład i wsparcie w naszym misyjnym zadaniu przekazywania Słowa Bożego.Adres wydawnictwa Szaron to : Szaron.pl <- (Kliknij)


Z ogromną radością pragniemy ogłosić wydanie nagrania "Nowej Biblii Gdańskiej" Starego i Nowego Przymierza w formacie MP3. To wyjątkowe nagranie zostało przygotowane przez profesjonalnych lektorów i wzbogacone wspaniałą muzyką oraz efektami dźwiękowymi. Jednakże, podobnie jak w przypadku wersji drukowanej, chcielibyśmy podkreślić, że Śląskie Towarzystwo Biblijne nie pobiera żadnych korzyści finansowych z tego przedsięwzięcia. Cały teskt biblijny został przekazany wydawnictwu Christ Media jako dar bezpłatny, co umożliwia udostępnienie "Nowej Biblii Gdańskiej" w formie audio dla wszystkich, którzy pragną zgłębiać nauki zawarte w Piśmie Świętym. Naszym celem jest szerzenie Słowa Bożego, a to wydanie audio jest kolejnym krokiem w tej misji. Jesteśmy wdzięczni za współpracę z wydawnictwem Christ Media, które przyczyniło się do dostępności tego nagrania dla szerokiego grona słuchaczy.

Adres wydawnictwa w którym mozna zakupić nagranie to: KliknijChcielibyśmy przekazać istotne informacje dotyczące praw autorskich do przekładu "Nowej Biblii Gdańskiej" (NBG) w sposób jasny i formalny: Od 25 sierpnia 2013 roku, w odpowiedzi na nadużycia niektórych wydawców związane z tekstem "Nowej Biblii Gdańskiej", wprowadziliśmy nową politykę. Śląskie Towarzystwo Biblijne nie nakłada opłat za druk, reprodukcję, kopiowanie ani żadne inne formy dystrybucji NBG. Nasza decyzja opiera się na naukach Pana Jezusa: "Darmo wzięliście, darmo dawajcie" (Ewangelia Mateusza 10:8). Jednakże, w przypadkach, gdy instytucje lub osoby podejmują działania na większą skalę, zachowujemy prawa autorskie w celu ochrony integralności tekstu. Unikamy również dodatków lub uzupełnień do Pisma Świętego. W takich sytuacjach prosimy o zawarcie stosownej umowy z Śląskim Towarzystwem Biblijnym (ŚTB). Naszym celem jest udostępnienie "Nowej Biblii Gdańskiej" szerokiemu gronu czytelników, jednocześnie dbając o zachowanie jej oryginalności. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tej kwestii..

 Nowa Biblia Gdańska w formacie CSV

 Pismo Święte w formacie PDF w jednym zbiorze

 Nowa Biblia Gdańska E-BOOK format EPUB


Nowa Biblia Gdańska wydanie na komputer PC


Z przyjemnością ogłaszamy zakończenie prac nad Nową Biblią Gdańską w wersji przeznaczonej dla komputerów klasy PC. Niniejszy program jest oprogramowaniem udostępnionym bezpłatnie, z myślą o tym, aby wszyscy mieli dostęp do niego. Naszym celem jest umożliwienie użytkownikom czytania Biblii, wyszukiwania zdań i słów oraz łatwego dostępu do Słowa Boga Żywego.

Zachęcamy do jego udostępniania, kopiowania oraz publikacji w Internecie i innych publicznych mediach. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego i dostępnego dostępu do naszego oprogramowania.

Aktualnie oprogramowanie nie posiada certyfikatu, który jest wymagany przez system Windows, co może spowodować komunikaty o braku zaufania. Prosimy o wykonanie następujących kroków, aby kontynuować instalację:

  1. Po uruchomieniu instalatora, możliwe jest pojawienie się komunikatów informujących o braku certyfikatu bezpieczeństwa.
  2. Aby zainstalować oprogramowanie, prosimy kliknąć na opcję "Więcej informacji" lub "Szczegóły" w komunikacie.
  3. Następnie będzie można wybrać opcję umożliwiającą kontynuację instalacji, mimo braku ważnego certyfikatu.

W przyszłości planujemy odświeżyć i zakupić odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa, aby uniknąć tych komunikatów i zapewnić pełne zaufanie użytkownikom do naszego oprogramowania. Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość. Naszym celem jest, aby Słowo Boga Żywego dotarło do każdego człowieka na całym świecie, a nasze oprogramowanie umożliwia wygodne korzystanie z Biblii.


 Nowa Biblia Gdańska na PC

Multimedia

Poniżej znajdują się wyjątkowe dzieła oraz fascynujący film, które z sercem stworzyło Śląskie Towarzystwo Biblijne. Te produkcje przenoszą nas w pasjonującą podróż przez duchowość, poszukiwanie prawdy oraz głębsze zrozumienie treści biblijnych. Bez względu na to, czy nurtują nas pytania o istnienie Boga, czy też pragniemy zgłębić znaczenie prawdy czy treść Biblii, te dzieła i film nie tylko dostarczają inspiracji, ale także doprowadzają do lepszego zrozumienia Pisma Świętego.

Dzieje Grzechu
Dzieje Grzechu

Rozmyślaniom o Bogu, towarzyszą niekiedy wątpliwości. Jest On, czy też Go nie ma? Niczym faryzeusze żądamy znaku z niebios; albo za apostołem Filipem, prosimy: Panie, pokaż nam Ojca

Poza muram babilonu
Poza muram babilonu

Prawda - jakie to mocne, ale i wiotkie słowo. Używamy go niemal codziennie, odmieniając we wszystkich przypadkach. Stwierdzamy, poświadczamy, przysięgamy; często nie zdając sobie sprawy, że mamy do czynienia z prawdą wycinkową, która należy do nas osobiście.

Nowa Biblia Gdańska
Nowa Biblia Gdańska

Stary Testament został opracowany na bazie hebrajsko-polskiego przekładu Tanach, greckiego tekstu Septuaginty i Biblii Gdańskiej. Natomiast Nowy Testament tłumaczony był ze zbioru greckich manuskryptów, które znane są jako "Textus Receptus".

Grafik
Film Izrael

Film "Izrael" to dzieło przygotowane przez Śląskie Towarzystwo Biblijne, które zachwyca swoją głębią i emocjonalnym przekazem. To poruszająca opowieść, która ukazuje istotne momenty historii biblijnej i wyjątkową rolę Jezusa w zbawieniu ludzkości.

Napisz do nas!

Adres:

Śląskie Towarzystwo Biblijne

[email protected]