NOWA BIBLIA GDAŃSKA


  
Sięgając po Pismo Święte
masz do wyboru przekłady: 

Ewangeliczne, protestanckie, katolickie, a nawet Świadków Jehowy.

Który z nich wybrać?

Różnice “na oko” wydają się niewielkie, ale gdy sięgniesz głębiej, zauważysz odmienny kanon, składnię, słowa, a nawet znaczenie
całych zdań.

W większości są to przekłady “luźne”, czyli w ograniczony sposób liczące się z manuskryptami; często przesiąknięte doktrynami kościołów.

Najwierniejszym polskojęzycznym przekładem Pisma jest tzw.
BIBLIA Gdańska, wydana przed 360 laty.

Niestety, napisano ją staropolskim językiem i dlatego trudno się nią posługiwać.

Staraniem więc, Śląskiego Towarzystwa Biblijnego powstała
Nowa BIBLIA Gdańska
.


1. Informacje dotyczące tłumaczenia Nowej Biblii Gdańskiej
2. Errata do książkowego wydania Nowej Biblii Gdańskiej
3. Pismo Święte w formacie PDF w jednym zbiorze
4. Nowa Biblia Gdańska w formacie CSV 27.08.2012
5. Nowa Biblia Gdańska w formacie AUDIO do pobrania na dysk
6. Nowa Biblia Gdańska E-BOOK format EPUB


Nowa Biblia Gdańska - Nowe Przymierze
Nowa Biblia Gdańska - zapisz w PDF

Wersja html wraz z przypisami

PDF   MP3
1. Ewangelia spisana przez Mateusza   Ewangelia spisana przez Mateusza
2. Ewangelia spisana przez Marka   Ewangelia spisana przez Marka
3. Ewangelia spisana przez Łukasza   Ewangelia spisana przez Łukasza
4. Ewangelia spisana przez Jana   Ewangelia spisana przez Jana
5. Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie   Dokonania apostołów w Panu Jezusie Ch.
6. List do Rzymian   List do Rzymian
7. 1 List do Koryntian   1 List do Koryntian
8. 2 List do Koryntian   2 List do Koryntian
9. List do Galacjan   List do Galacjan
10. List do Efezjan   List do Efezjan
11. List do Filipian   List do Filipian
12. List do Kolosan   List do Kolosan
13. 1 List do Tesaloniczan   1 List do Tesaloniczan
14. 2 List do Tesaloniczan   2 List do Tesaloniczan
15. 1 List do Tymoteusza   1 List do Tymoteusza
16. 2 List do Tymoteusza   2 List do Tymoteusza
17. List do Tytusa   List do Tytusa
18. List do Filemona   List do Filemona
19. List do Hebrajczyków   List do Hebrajczyków
20. List spisany przez Jakóba   List spisany przez Jakóba
21. 1 List spisany przez Piotra   1 List spisany przez Piotra
22. 2 List spisany przez Piotra   2 List spisany przez Piotra
23. 1 List spisany przez Jana   1 List spisany przez Jana
24. 2 List spisany przez Jana   2 List spisany przez Jana
25. 3 List spisany przez Jana   3 List spisany przez Jana
26. List spisany przez Judę   List spisany przez Judę
27. Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana   Objawienie Jezusa Ch. spisane przez Jana


Nowa Biblia Gdańska - Stare Przymierze
Nowa Biblia Gdańska - zapisz w PDF

1. ST.1. I Księga Mojżesza ze Wstępem   ST.1. I Księga Mojżesza ze Wstępem
2. ST.2. II Księga Mojżesza   ST.2. II Księga Mojżesza
3. ST.3. III Księga Mojżesza   ST.3. III Księga Mojżesza
4. ST.4. IV Księga Mojżesza   ST.4. IV Księga Mojżesza
5. ST.5. V Księga Mojżesza   ST.5. V Księga Mojżesza
6. ST.6. Księga Jezusa syna Nuna   ST.6. Księga Jezusa syna Nuna
7. ST.7. Księga Sędziów   ST.7. Księga Sędziów
8. ST.8. Księga Ruth   ST.8. Księga Ruth
9. ST.9. 1 Samuela   ST.9. 1 Samuela
10. ST.10. 2 Samuela   ST.10. 2 Samuela
11. ST.11. I Księga Królów   ST.11. I Księga Królów
12. ST.12. II Księga Królów   ST.12. II Księga Królów
13. ST.13. I Kronik   ST.13. I Kronik
14. ST.14. II Kronik   ST.14. II Kronik
15. ST.15. Księga Ezdrasza   ST.15. Księga Ezdrasza
16. ST.16. Księga Nehemiasza   ST.16. Księga Nehemiasza
17. ST.17. Księga Estery   ST.17. Księga Estery
18. ST.18. Ijob   ST.18. Ijob
19. ST.19. Psalmy   ST.19. Psalmy
20. ST.20. Przypowieści Salomona   ST.20. Przypowieści Salomona
21. ST.21. Księga Koheleta   ST.21. Księga Koheleta
22. ST.22. Pieśń Salomona   ST.22. Pieśń Salomona
23. ST.23. Księga Izajasza   ST.23. Księga Izajasza
24. ST.24. Ksiega Jeremiasza   ST.24. Ksiega Jeremiasza
25. ST.25. Treny   ST.25. Treny
26. ST.26. Księga Ezechiela   ST.26. Księga Ezechiela
27. ST.27. Księga Daniela   ST.27. Księga Daniela
28. ST.28. Księga Ozeasza   ST.28. Księga Ozeasza
29. ST.29. Księga Joela   ST.29. Księga Joela
30. ST.30. Księga Amosa   ST.30. Księga Amosa
31. ST.31. Księga Abdjasza   ST.31. Księga Abdjasza
32. ST.32. Księga Jonasza   ST.32. Księga Jonasza
33. ST.33. Księga Micheasza   ST.33. Księga Micheasza
34. ST.34. Ksiega Nahuma   ST.34. Ksiega Nahuma
35. ST.35. Księga Habakuka   ST.35. Księga Habakuka
36. ST.36. Księga Sofonjasza   ST.36. Księga Sofonjasza
37. ST.37. Księga Aggeusza   ST.37. Księga Aggeusza
38. ST.38. Księga Zacharjasza   ST.38. Księga Zacharjasza
39. ST.39. Księga Malachjasza   ST.39. Księga Malachjasza

Nowa Biblia Gdańska

Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.