Nowa Biblia Gdańska - wydanie interaktywne

Adres E-mail : stb@biblest.com.pl  

   Biblia interaktywna

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu prac nad wydaniem Nowej Biblii Gdańskiej w formie interaktywnej. Z czasem pojawią się wszystkie księgi Starego jak i Nowego Przymierza Boga z Izraelem.

Przewijanie ksiąg odbywa się poprzez naciśniecie na klawiaturze strzałek "lewo, prawo", lub przycisków umieszczonych po obu stronach książki.

Innym sposobem przewinięcia strony jest uchwycenie myszką rogu kartki i przeciągniecia go na następną stronę. Aby przybliżyć lub oddalić czytany tekst należy myszką raz kliknąć na dowolny obszar tekstu.

Przy powiększonym tekście można przesuwać cały tekst po ekranie trzymająć lewy przycisk myszki wciśnięty.

Biblia w wersji interaktywnej przeznaczona jest dla urządzeń z dużym ekranem z powodu dużej ilości tekstu na jednej stronie.1. Ewangelia spisana przez Mateusza
2. Ewangelia spisana przez Marka
3. Ewangelia spisana przez Łukasza
4. Ewangelia spisana przez Jana
5. Dokonania apostołów (Dzieje apostolskie)
6. List do Rzymian
7. Pierwszy list do Koryntian
8. Drugi list do Koryntian
9. Drugi list Galacjan (Galatów)
10. Drugi list Efezjan
11. List do Filipian
12. List do Kolosan
13. Pierwszy list do Tesaloniczan
14. Drugi list do Tesaloniczan
15. Pierwszy list do Tymoteusza
16. Drugi list do Tymoteusza
17. List do Tytusa
18. List do Filemona
19. List do Hebrajczyków
20. List spisany przez Jakuba
21. Pierwszy list spisany przez Piotra
22. Drugi list spisany przez Piotra
23. Pierwszy list spisany przez Jana
24. Drugi list spisany przez Jana
25. Trzeci list spisany przez Jana
26. List spisany przez Judasa
27. Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana

Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.