Śląskie Towarzystwo Biblijne


Rozmowy i Rozważania Biblijne

Jeśli choć trochę poznałeś środowisko biblijnych chrześcijan, to wiesz, że ich rozmowom na temat Pisma Świętego (czyli Biblii) nie ma końca. Może i Ty masz ochotę, aby  podzielić  się  zrozumieniem  Pisma Świętego,  które masz, albo świadectwem twojego życia z Panem Jezusem Chrystusem. Napisz do nas. Może wśród niżej wyszczególnionych tematów znajdzie się twój artykuł.

Intencją naszą  jest  aby  całe  poniższe  rozważania  były zachętą  do studiowania  Pisma  Świętego, w  trakcie którego  tylko  Pan Jezus Chrystus  byłby  jedynym  naszym   Nauczycielem.1. Bóg Jedyny - Pan Jezus  Bóg Jedyny - Pan Jezus
2. Pan Jezus Chrystus Człowiek  Pan Jezus Chrystus Człowiek, jedyny Arcykapłan Boga
3. Pismo Święte  Pismo Święte
4. Dwie drogi - Droga Zbawienia i droga odstępstwa  Dwie drogi - Droga Zbawienia i droga odstępstwa
5. Izrael - Zgromadzenie Wybranych Boga  Izrael - Zgromadzenie Wybranych Boga
6. Dary Ducha Świętego - Społeczność - Służba  Dary Ducha Świętego - Społeczność - Służba
7. Historia Zgromadzenia Wybranych  Historia Zgromadzenia Wybranych
8. Dzieło stworzenia -- Instytut Badań Modelowych  Dzieło stworzenia -- Instytut Badań Modelowych
9. Małżeństwo i Rodzina  Małżeństwo i Rodzina
10. Praca zawodowa - Ten obecny czas  Praca zawodowa - Ten obecny czas
11. Świadectwa  Świadectwa
12. Rozważania o Proroctwie dotyczącym dziedzictwa na stronie: Izrael - Zgromadzenie Wybranych Boga  Rozważania o Proroctwie dotyczącym dziedzictwa na  stronie: Izrael - Zgromadzenie Wybranych Boga
13. Czasy ostateczne  Czasy ostateczne
14. Zbawienie - Prawo czy Łaska  Zbawienie - Prawo czy Łaska

Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.