Śląskie Towarzystwo Biblijne


Adres e-mail: stb@biblest.com.pl


O Śląskim Towarzystwie Biblijnym.

Śląskie Towarzystwo Biblijne pozostaje niezależne od struktur i władz religijnych.

Nie podlega zatem “naciskom” oraz nie jest związane doktrynami jakiegokolwiek kościoła. Wydaje publikacje kierujące czytelnika do Słowa Boga spisanego w Piśmie Świętym oraz pomocne przy studiowaniu Biblii.

Stara się również odkłamać historię Zgromadzenia Wybranych (Izraela według ciała wewnętrznego i według Ducha).

Staraniem Śląskiego Towarzystwa Biblijnego powstała Nowa Biblia Gdańska. Chwała Panu!

Informacje dotyczące tłumaczenia NBG (Kliknij)


  NOWA BIBLIA GDAŃSKA <--- (ROZPOCZNIJ CZYTANIE)

ERRATA do książkowego wydania Nowej Biblii Gdańskiej, wydawnictwa SZARON:  (Kliknij aby przejść do ERRATY)Wielkie podziękowania dla niezależnego wydawnictwa Szaron, które podjęło się wydania nowego tłumaczenia Pisma Świętego
"Nowej Biblii Gdańskiej" w formie ksiązki.


Adres wydawnictwa Szaron to : Szaron.pl <- (Kliknij)
Nowa Biblia Gdańska - nagranie lektorskie (Christ Media)

Z wielką radością informujemy o ukazaniu się nagrania Nowej Biblii Gdańskiej Starego i Nowego Przymierza w formacie MP3, wydanego przez "niezależne" wydawnictwo Christ Media. Nagranie to zostało przygotowane przez profesjonalnych lektorów wraz z dodatkiem wspaniałej muzyki z efektami w tle.Adres wydawnictwa w którym mozna zakupić nagranie to: Kliknij
Informacje dotyczące praw autorskich do przekładu NBG:

W związku z nadużyciami wydawców odnośnie tekstu Nowej Biblii Gdańskiej, z dniem 25.08.2013 wprowadza się nową formułę: Śląskie Towarzystwo Biblijne nie pobiera żadnych opłat za druk, powielanie, kopiowanie, czy inne rozpowszechnianie NBG, w myśl słów Pana Jezusa: Darmo wzięliście - darmo dawajcie (Mateusz 10,8). Jednak w każdym przypadku, gdy działania podejmuje instytucja, lub osoba prywatna i prowadzone są na większą skalę - zastrzega się prawa autorskie dotyczące nienaruszalności tekstu oraz braku jakichkolwiek dodatków, czy uzupełnień Pisma. W każdym, takim przypadku wymagana jest stosowna umowa ze ŚTB.
Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.