Śląskie Towarzystwo Biblijne

Recenzje i dyskusje

Autor: Johnny Foglander
Tytuł: Sprawiedliwość - Religia czy rzeczywistość?
Wydawca: Kościół Chrześcijański w Warszawie, skr. poczt. 316, 00950 Warszawa 1

Ciekawa i niezmiernie potrzebna pozycja, szczególnie w dzisiejszych czasach poplątania i zamieszania w kwestiach wiary.  Autor wyraźnie rozgranicza przesłania Starego i Nowego Testamentu oraz wynikającą z nich sprawiedliwość. Pierwszą - własną, drugą - pochodzącą  od  Boga.  Pierwszą - opartą na uczynkach  Prawa  Mojżesza, drugą - ... ano,  właśnie!  Tu widoczna jest pewna luka. Bowiem nie napisano, jakie jest podłoże drugiej? Wprawdzie autor wywyższa i uwypukla łaskę, na której stanęło chrześcijaństwo - a jednak nie wyjaśnia  istoty nowotestamentowej  sprawiedliwości,  ustanowionej  przez  Boga  na  podstawie  wiary Jezusa (Syna Człowieka).
Niewątpliwą trudność przy czytaniu sprawiają cytaty z Biblii.  J. Foglander najprawdopodobniej oparł się na angielskim tłumaczeniu Pisma Świętego, znanym pod nazwą King James Version. Zaś tłumacze posiłkują się Biblią Warszawską (Brytyjskiego i Zagranicznego Wydawnictwa Biblijnego),  w  której  słowo “sprawiedliwość”  nagminnie  jest zastępowane słowem “usprawiedliwienie”. Cytaty więc, nie korespondują niekiedy z tekstem książki oraz nie wspomagają jej treści. Uważnemu czytelnikowi zalecamy ich konfrontację z Biblią Gdańską.(W).