Instytut Badań Modelowych - Modelling Research Institute
Forum Profesjonalne
Jan 17:15 “ ...Nie proszę abyś ich zabrał z tego świata, ale abyś ich zachował od złego...”

Kreacjonizm naukowy nie jest ucieczką od rzeczywistości ! Nie czyni on też założeń, a priori, że każda publikacja z tzw. głównego nurtu nauki jest bezwartościowa. Przecież cała nauka jest sama w sobie inspirowana dziełami Boga, odkrywaniem ich piękna i leżącego u ich podstaw porządku. Strona niniejsza dostarcza informacji i połączeń do publikacji naukowych, które naszym zdaniem mogą zaciekawić lub zainspirować ucznia Pana Jezusa Chrystusa zajmującego się zawodowo lub jedynie zainteresowanego naukami przyrodniczymi.

                        Powrót do strony głównej Instytutu