Śląskie Towarzystwo Biblijne

ERRATA

Do książkowego wydania NBG

(Szaron, Wydanie I)

  • 1. I Mojżesza 14,16; dodać gwiazdkę przy brata * - zaś w odnośniku: *14,16 także: krewnego (we współczesnym języku – bratanka)
 • 2. II Mojżesza 15,25; winno być: Zatem je wrzucił do wody…
 • 3. V Mojżesza 21,13; winno być: matkę
 • 4. Księga Sędziów 6,32 winno być: ukaże
 • 5. 1 Kronik 24,15 powinno być: siedemnasty
 • 6. Jeremjasz 50,7; winno być: Nie ściągniemy na siebie winy!
 • 7. Izajasz 43,1; winno być: ukształtował
 • 8. Estery 4,4; winno być: Mardechaja
 • 9. Mateusz 11,28; winno być: odpoczynek
 • 10. Jana 12,1; winno być Marta zamiast Maria
 • 11. Rzymian 1,1; winno być: powołany
 • 12. Rzymian 3,4; dopisać odnośnik: Mateusz 12,37
 • 13. Rzymian 10,15 powinien być odnośnik: Izajasz 52.7
 • 14. Daniela 2,19 zamiast Dawidowi powinno być Danielowi

Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.