Śląskie Towarzystwo Biblijne

Recenzje i dyskusje


Autor: Keter White
Tytuł: WYJDŹ Z NIEGO LUDU MÓJ
Wydawca: Chrześcijańskie Media Cieszyn, Roman Legierski, ul. Chabrów 17, 43450 USTROŃ

Jeśli twoje wyobrażenia o chrześcijaństwie i zborze w którym jesteś, pokrywają się z “obrazem” wyniesionym z Biblii - to nie czytaj tej  książki, pisze autor.  Jeśli natomiast “brak ci powietrza”; wolności, którą obiecuje Słowo;  jeśli uważasz, że twovzące się hierarchie tamują powiew Ducha Świętego,  Jego darów i Jego nauczania,  oraz stają się “zaporami” na Drodze za Jezusem  -  książka ta przeznaczona jest właśnie dla ciebie.
Wiele cennych i budujących uwag dla tych z braci, którzy pragną wejść do odpocznienia Pańskiego.
Ujemnym, choć marginalnym akcentem, jest przekonanie autora o zależności Fana Jezusa Chrystusa od Prawa Mojżesza. Jezus - Człowiek urodził się w narodzie pod Prawem  (Izraelu według ciała),  jednak sam nie podlegał Prawu. A dlaczego? Ponieważ Prawo nadano grzesznikom, a Jezus nie popełnił grzechu - nie mógł się zatem znaleźć pod Prawem,  którego integralną częścią są  ofiary za grzech. Jezus żył w Wierze, w Wierze umarł i ta właśnie Wiara Jezusa stała się podstawą nowej sprawiedliwości. Sprawiedliwości oraz uczynków z Wiary.
Szerzej  tą  sprawę  omówiono  w  książce  pt:  “Sprawiedliwość”  (zalecaną powyżej)  oraz  w  książkach  Śląskiego Wydawnictwa Biblijnego.(W).